School

De naam “De Teugelaar” is in de zeventiger jaren aan de school gegeven toen twee scholen fuseerden en men een nieuwe naam zocht. De naam verwijst naar de man, die in het verleden zijn paard, dat een trekschuit voorttrok over de Maas, aan de teugel leidde. Op deze wijze willen wij kinderen begeleiden in hun ontwikkelingsproces, afwisselend de leiding in handen nemen en uit handen geven.

Onze school is gevestigd aan de rand van het centrum van Oss in een karakteristiek, gerenoveerd gebouw dat stamt uit 1927. In verband met de groei van het aantal leerlingen is het schoolgebouw uitgebreid met klaslokalen en werkruimten.

Onze school is een katholieke basisschool. Christelijke waarden, zoals rechtvaardigheid, solidariteit, gelijkwaardigheid van ieder mens, zorg voor de schepping, geloof in de toekomst zijn uitgangspunt van ons handelen.
Wij rekenen het tot onze taak kinderen met deze waarden in aanraking te brengen. Ieder kind moet er zich thuis kunnen voelen.

school_jpg