Ouders

Een goede samenwerking tussen school en ouders vinden wij van groot belang!

Een goede samenwerking tussen school en ouders is van wezenlijk belang. We staan voor dezelfde taak: een optimale ontwikkeling van uw kind! Van ouders én leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Een goed contact tussen leerkracht en ouders bevordert het gevoel van veiligheid en geborgenheid voor het kind. Om daarvoor te zorgen, maken we de school voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren. Heeft u als ouder vragen aan de school, dan kunt u die altijd stellen via de groepsleerkracht of de directie. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben.