De Teugelaar

Welkom op de website van

basisschool de Teugelaar

 Tel: 0412-691680  / administratie.bsdeteugelaar@saamscholen.nl

Graag stellen wij ons aan u voor!
Op deze site kunt u lezen wat u zoal van De Teugelaar mag verwachten, waar wij voor staan, welke uitgangspunten we hanteren en hoe we dit willen bereiken. Tevens vindt u praktische informatie over de school, verhalen voor en door kinderen, informatie van de diverse oudergeledingen, onze nieuwsbrief “het Teugeljournaal” en de agenda met jaarkalender en activiteitenrooster.

Misschien bent u op zoek naar een basisschool voor uw kind. Wellicht dat deze website u nieuwsgierig maakt naar de praktijk van alledag op De Teugelaar. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om een kijkje in onze school te komen nemen. U kunt daarvoor een afspraak maken met de directeur Dorien van Erp.

Met vriendelijke groeten,
Mede namens  het Team en directeur Dorien van Erp
van basisschool De Teugelaar 

NIEUWS

Corona-nieuws vanuit SAAM

20200401 Saam onderwijs op afstand

20200315 Saam gaat sluiten, maar niet voor wie ons hard nodig heeft

20200307-Advies RIVM en het effect daarvan op school

Privacy en SAAM

Ook voor alle scholen van SAAM is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. De nieuwe wetgeving bepaalt niet alleen onder welke voorwaarden persoonsgegevens gebruikt mogen worden, maar geeft ook aan dat er passende technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om de persoonsgegevens te beschermen. Informatiebeveiliging is dan ook een belangrijke voorwaarde van privacy, terwijl omgekeerd het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens noodzakelijk is voor informatiebeveiliging. Beide begrippen staan daarbij naast elkaar, en zijn van elkaar afhankelijk.

Steeds vaker worden bij SAAM data van o.a. leerlingen digitaal opgeslagen en verwerkt. Omgang met gevoelige gegevens vereist grote zorgvuldigheid, want digitale data kunnen zich razendsnel verspreiden.
De digitalisering in het onderwijs vereist extra bewustwording van de bijbehorende risico’s die dit met zich meebrengt als het gaat over privacy.

Er volgt bij de start van het nieuwe schooljaar voor het gehele personeel een scholing waardoor iedereen het belang en de spelregels van het geldende privacy- en ICT gebruiksbeleid nog meer beseft en er ook naar handelt.
Iedere medewerker van SAAM* is zich in ieder geval bewust van de risico’s die het verwerken van gevoelige gegevens met zich meebrengt en zal waar nodig geheimhouding in acht nemen.

Reeds maanden is er een groep bovenschoolse vertegenwoordigers actief bezig onder begeleiding van AVG verenigingen om alle scholen van SAAM voor te bereiden op deze transitie. Te denken valt aan het beleid t.a.v. het bewaren en vernietigen van allerlei gegevens, inschrijfformulieren, fotomateriaal, websites etc. Het doel van SAAM is echter om vóór 2019 geheel AVG klaar te zijn, de laatste puntjes worden op de “i” gezet. We nemen u de komende periode graag mee in de stappen die wij zetten om aan de nieuwe wetgeving te voldoen.

 

Stichting Openbaar Onderwijsgroep (OOG) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (SKBO) fuseren met ingang van 1 januari 2018 tot SAAM scholen. Dat betekent dat 13 katholieke & 16 openbare scholen in de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Oss, Meierijstad en Uden één gezamenlijk bestuur gaan vormen.
Zie ons online magazine: http://saus-digitale-producties.instantmagazine.com/skbo-oog/skbo-oog

Interview
Juffrouw Tanja heeft de opdracht gekregen om zichzelf te presenteren en daarom heeft ze uit iedere groep 3 kinderen geïnterviewd. Deze film van 10 minuten is ingekort naar 2 minuten, waarin de kinderen vertellen waar ze juffrouw Tanja zien, wat ze denken dat ze doet, wat ze zelf zouden doen als de baas van de school zijn etc.


Basisschool de Teugelaar
Berghemseweg 16
5348 CJ Oss

Tel: 0412-691680
administratie.bsdeteugelaar@saamscholen.nl
Twitter: DeTeugelaar

schilderij ingang

 

 

VOLG ONS OP TWITTER