Op dinsdagochtend na elke vakantie worden op school door een werkgroep alle leerlingen op hoofdluis gecontroleerd. Het ingezette beleid heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen. Slechts incidenteel wordt bij een leerling hoofdluis of neten geconstateerd.

Met de leden van de werkgroep is afgesproken om vertrouwelijk met de constateringen van hoofdluis bij leerlingen om te gaan. De ouders worden via de leerkracht ingelicht. De overige leerlingen krijgen een brief mee naar huis waarin staat dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep.

Mocht u thuis hoofdluis constateren dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de betreffende groepsleerkracht. Een maatregel om de kans op hoofdluis te verkleinen, is het gebruik van een luizencape. Deze zijn op school te koop.

De werkgroep bestaat uit een groep enthousiaste ouders.

Ilse Wenneker (ouderraad) is de coördinator van de groep.

Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden bij deze werkgroep neem dan contact op met één van bovengenoemde personen.