Onze school heeft een ouderraad. De taken van de OR zijn: het organiseren van en meehelpen bij de jaarlijkse activiteiten voor de school (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koninginnedag), het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het (indien nodig) geven van advies aan de MR.

De ouderraad vergadert zes keer in het jaar. Het verslag van de vergaderingen kunt u lezen op de website van de school. Er is altijd een vast contactpersoon/ leerkracht van de school aanwezig tijdens de OR-vergaderingen.

De hulp van meer ouders is bij verschillende activiteiten van essentieel belang. De ouderraad zal dan een beroep op u doen.

De activiteiten die de OR ontplooit kosten geld. De helft van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt aangewend voor de organisatie van deze activiteiten. Daarnaast zijn er jaarlijks verschillende inzamelingsacties, zoals bijvoorbeeld oud papier en kleding. De opbrengsten van deze inzamelingsacties worden gestort in de pot van de ouderraad. In overleg met de school kan dit geld voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld het opknappen van het buitenspeelplein.

De jaarlijkse ouderbijdrage is € 25,00 per kind per jaar, waarvan de helft wordt gereserveerd voor het tweejaarlijkse schoolreisje. De ouders van kinderen die in de loop van het jaar instromen, betalen een aangepaste ouderbijdrage.

De inning van de ouderbijdragen vindt plaats in de maanden september en januari; € 12,50 per keer per kind. De eerste inning van € 12,50 in september wordt gebruikt voor alle te organiseren activiteiten gedurende het hele schooljaar en de tweede inning van € 12,50 in januari wordt gereserveerd voor het tweejaarlijkse schoolreisje.

Aan het begin van het schooljaar verschijnt het boekje ‘Aan de Teugel’ waarin gedetailleerde informatie over de ouderraad en de activiteiten te lezen is.

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:

Voorzitter:
Renske Teunissen / Tel: 06 – 48 93 98 31 / Email: chielenrens@gmail.com

Secretaris:
Margriet de Wildt  / Tel: 06 – 23 09 38 09 / Email: or.secr.teugelaar@gmail.com

Penningmeester:
Monique van Griensven / Tel: 06 – 31 94 21 82 / Email: mvlent@home.nl

De leden van de ouderraad zijn:

Hendrik Jan van Beek, Wesley Boeyen, Marielle van den Boomen, Paula van Erp, Angela Eveleens, Rian Filippini, Esther Goossens, Kim van Kemenade, Jessica Ketels, Sabrina Nederkoorn, Sandra van Orsouw, Rilana Pennings, Ilse Wenneker en Dorine Weijers