Onze school heeft een ouderraad. De taken van de OR zijn: het organiseren van en meehelpen bij de jaarlijkse activiteiten voor de school (zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Koninginnedag), het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school en het (indien nodig) geven van advies aan de MR.

De ouderraad vergadert zes keer in het jaar. Het verslag van de vergaderingen kunt u lezen op de website van de school. Er is altijd een vast contactpersoon/ leerkracht van de school aanwezig tijdens de OR-vergaderingen.

De hulp van meer ouders is bij verschillende activiteiten van essentieel belang. De ouderraad zal dan een beroep op u doen.

De activiteiten die de OR ontplooit kosten geld. De helft van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt aangewend voor de organisatie van deze activiteiten. Daarnaast zijn er jaarlijks verschillende inzamelingsacties, zoals bijvoorbeeld oud papier en kleding. De opbrengsten van deze inzamelingsacties worden gestort in de pot van de ouderraad. In overleg met de school kan dit geld voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld het opknappen van het buitenspeelplein.

Vanaf 2020 wordt de ouderbijdrage door de school betaald.

Aan het begin van het schooljaar verschijnt het boekje ‘Aan de Teugel’ waarin gedetailleerde informatie over de ouderraad en de activiteiten te lezen is.

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:

Voorzitter:
Lonneke Liet-Siebers / Tel: 0412-691680 / Email: lonnekesiebers@saamscholen.nl

Penningmeester:
Nicole Nijenbrink / Tel: 0412-691680 / Email: nicolenijenbrink@saamscholen.nl

De leden van de ouderraad zijn:

Esther Goossens van Lent, Jennifer Hagelaar-Ansems, Mandy van Eck, Paula van Erp, Priscilla Netten-Verstegen, Renate Van Nuland, Richella Brouwer-van Bergen en Ryanne Neuteboom-Heesen.